Venla - Finnish for foreigners

http://www.venla.info
Luokka: Koulutus
Hakusanat: koulutus, opiskelu, suomi

Venla - Finnish for foreigners

Ilmainen suomen kielen oppimateriaali ulkomaalaisille, apukielenä englanti. Sisältää 12 oppituntia, suppean kieliopin, runsaasti harjoituksia, äänitteitä ja säännöllisesti päivittyvän blogin.
Finnish language study material for foreigners in English. Includes 12 lessons, some grammar, lot's of exercises, and a regularly updating blog.