Asenteella Tulosta MA

http://www.asenteellatulosta.fi
Luokka: Koulutus
Hakusanat: myyntivalmennus, asiakaspalveluvalmennus, asennekoulutus, tavoiteasetanta ja saavuttaminen, mielen voimavarojen hyödyntäminen, tulosten parantaminen, yritysilmapiirin kehittäminen, omakuvan parantaminen

Asenteella Tulosta MA

Myynnin ja asiakaspalvelun kehittäminen hyödyntämällä mielen voimavaroja. Mikä aikaansaa tuloksemme ja miten voimme parantaa niitä kaikilla elinalueilla. Tavoitteiden asettaminen halutulle tasolle sekä niiden saavuttaminen. Työilmapiirin kehittäminen. Asennekoulutus.