Seppo

http://www.seppo.io
Luokka: Koulutus
Hakusanat: sähköinen koulutus

Seppo

Seppo luo uudenlaista pedagogiikkaa, jossa korostuu yhteisöllisyys ja mobiilin teknologian monipuolinen käyttö. Tulevaisuuden taidot, kuten ongelmanratkaisutaidot, luovuus, yhteistoiminta ja osaamisen jakaminen ovat osa seppo-pelien oppimisprosessia.
Seppon pelipedagogiikka on oppilaita innostava ja motivoiva tapa opettaa. Se laittaa pelaajat liikkeelle, jolloin aivotkin toimivat paremmin.